Om oss

Vi har sedan starten 1945 erbjudit genuin yrkeskunskap av högsta kvalitet. Kontakta EXCELLENT Ytbehanling AB när du vill komma i kontakt med en kompetent samarbetspartner. Vi ytbehandlar allt från krom, nickel, koppar och aluminium samt utför förzinkning och slipning.

En kompetent samarbetspartner

EXCELLENT Ytbehandling AB är ett komplett ytbehandlingsföretag med kvalitetssäkrad produktion i enlighet med ISO 9002. För att svara upp till marknadens skiftande krav, som kan gälla alltifrån mer eller mindre hantverksmässig hantering av enstaka objekt till ytbehandling av stora serier, har vi en flexi-bel organisation. Tillsammans med vår mångsidiga produktion, innebär detta, att vi kan utnyttja våra kunskaper, erfarenheter och resurser på ett sådant sätt, att vi alltid är rätt samarbetspartner för varje kund.

Genuin yrkeskunskap

Vårt företag grundades 1945. Under den mångåriga verksamheten har vår personal efter hand fört vidare den genuina yrkeskunskap som kan sägas vara något av ett varumärke för EXCELLENT. När det gäller ytbehandling - ett verksamhets-område med de mest skiftande uppdrag - är dessa fackmannamässiga insikter mycket betydelsefulla för kvaliteten hos slutproduktenäven om man, somhos EXCELLENT, använder sig av en utvecklad modern teknik i produktionen.

Affärsidé - kvalitetspolicy

EXCELLENT Ytbehandling AB skall vara ett komplett ytbehandlingsföretag med kvalitetssäkrad produktion i enlighet med ISO 9002. 

Den specifika kompetens och erfarenhet som finns inom EXCELLENT ifråga om ytbehandlings- arbeten med hög svårighetsgrad skall vidmakthållas och utvecklas ytterligare.

EXCELLENT skall noga följa utvecklingen inom branschen för att efter hand snabbt kunna förändra produktionen med hänsyn till i första hand kvalitets- och miljöförbättrande tekniska landvinningar.


EXCELLENT skall mot marknaden agera i enlighet med följande kvalitetspolicy:
EXCELLENT skall leverera ytbehandling med högsta kvalitet, innebärande att företaget skall vara ledande kvalitativt sett inom samtliga de ytbehandlingar som EXCELLENT tillhandahåller.

EXCELLENT skall vinnlägga sig om snabba leveranser och alltid leverera i utlovad tid.

Excellent Ytbehandling AB
Vretvägen 3

142 34 SKOGÅS, Stockholm 

Org.nr: 556071-1771

Måndag - Torsdag 07:00 - 16:00

Fredag 07:00 - 13:00

Lördag - Söndag Stängt